Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

UTOPY wear 

 

I.

Alapvető rendelkezés

 1. Ezeket az általános üzleti feltételeket (a továbbiakban: üzleti feltételek ) az 1751. és az azt követő §-ok alapján adják ki. Számú törvény 89/2012 Coll., A Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: a „ Ptk ”)

 

UTOPY Fashion sro

IC: 05864569

DIC: CZ05864569

 

székhelye: Dlouhá 730/35, Prága 110 00

Ügyiratszám: C 272128 / MSPH Prágai Városi Bíróság         

elérhetőségei: Tomáš Pitter

email: info@utopy.cz

telefonszám: +420 778 777 052  

www: https://www.utopy.hu

(a továbbiakban: " eladó ")

 

 1. Ezek a feltételek szabályozzák az eladó és egy természetes személy kölcsönös jogait és kötelezettségeit, akik a vállalkozásán kívül fogyasztóként vagy vállalkozásán belül adásvételi szerződést kötnek (a továbbiakban: vevő ) a https-en elérhető weboldalon található webes felületen keresztül. : //www.utopy.hu (a továbbiakban: online áruház ). 
 2. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen feltételek rendelkezéseivel szemben.
 3. Ezeket a feltételeket és az adásvételi szerződést cseh nyelven kötik meg. 

 

II.

Információk az árukról és az árakról

 1. Az online áruház-katalógusban az egyes árukról, beleértve az egyes áruk árait és azok főbb tulajdonságait, tájékoztatást adunk az árukról Az áruk ára tartalmazza az általános forgalmi adót, az összes kapcsolódó díjat és az áruk visszaküldésének költségeit, amennyiben az árukat jellegüknél fogva nem lehet visszaadni rendes postai úton. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg az online áruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés megkötését egyedileg elfogadott feltételek mellett.  
 2. Az online áruház katalógusában szereplő áruk minden bemutatása informatív jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen árukkal kapcsolatban.
 3. Az online áruházban közzéteszik az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket.
 4. Minden kedvezmények vételárat az áru nem lehet kombinálni egymással, kivéve, ha az eladó vállalja, különben vevő.  

 

III.

Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése

 1. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli. Ezek a költségek nem különböznek az alapkamattól. 
 2. A vevő az árukat a következő módokon rendeli:
 • ügyfélszámláján keresztül, ha korábban regisztrált az online áruházban, 
 • a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.
 1. Megrendeléskor a vevő kiválasztja az árut, az árucikkek számát, a fizetés és a szállítás módját.
 2. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatokat. A vevő a megrendelés küldése gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A sorrendben felsorolt ​​adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése és a vevő megerősítése arról, hogy elolvasta ezeket a feltételeket. 
 3. A megrendelés kézhezvétele után az eladó a vevőnek a megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazolást küld a megrendelés átvételéről. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződésnek. A visszaigazoláshoz csatolják az eladó aktuális üzleti feltételeit. Az adásvételi szerződés csak a megrendelés eladó általi elfogadását követően jön létre. A megrendelés átvételéről szóló értesítést a vevő e-mail címére kézbesítjük.
 4. Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott követelmények bármelyikét az eladó nem tudja teljesíteni, a módosított ajánlatot elküldi a vevő e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ilyen esetben az adásvételi szerződést úgy kötik meg, hogy a vevő megerősíti az ajánlat elfogadását az eladónak az e feltételekben megadott e-mail címére . 
 5. Az eladó által elfogadott összes megrendelés kötelező. A vevő mindaddig lemondhatja a megrendelést, amíg a vevő nem kap értesítést a megrendelés kézhezvételéről az eladó részéről. A vevő telefonon lemondhatja a megrendelést az eladó ezen telefonszámra vagy e-mailben megadott e-mailben . 
 6. Abban az esetben, ha az eladó nyilvánvaló technikai hibát követ el az áruk árának online áruházban történő feltüntetésekor vagy a megrendelés során, az eladó nem köteles az árut a vevőnek eljuttatni e nyilvánvalóan téves árért, még akkor sem, ha a vevőnek automatikus visszaigazolást küldtek az átvételről, ezen feltételek és feltételek szerint. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról, és a módosított ajánlatot elküldi a vevőnek az e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ilyen esetben az adásvételi szerződést az eladó e-mail címére a vevő elfogadásának megerősítésével kötik meg.    
 7. Ha az Üzemeltető az Árukkal együtt ajándékot ad a Felhasználónak, a Felhasználó és az Üzemeltető között az ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha az adásvételi szerződés megszűnik (pl. Az adásvételi szerződéstől való elállás miatt), akkor az ajándékozási szerződés lejár az adásvételi szerződést, és a Felhasználó köteles a megadott ajándékot az áruval együtt visszaszolgáltatni az Üzemeltetőnek.
 8. Az UTOPY áruk fényképének megadásával vagy küldésével beleegyezik abba, hogy azt a vállalat weboldalán és az alábbi marketing tevékenységekben is felhasználja.

 

 

 

IV.

Ügyfél számlája

 1. Az online áruházban történt vevői regisztráció alapján a vevő hozzáférhet vevői számlájához. A vevő megrendelhet árut az ügyfélszámlájáról. A vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.
 2. A vevő az ügyfél számláján történő regisztrációkor és árucikkek megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és valóságosan megadni. A vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A vevő által az ügyfélszámlán és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
 3. Az ügyfél fiókjához való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni az ügyfélszámlájához való hozzáféréshez szükséges információkat. Az eladó nem vállal felelősséget az ügyfélszámlával harmadik fél általi visszaélésért. 
 4. A vevő nem jogosult harmadik feleknek engedélyezni az ügyfélszámla használatát.
 5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő már nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződés és a jelen szerződési feltételek szerinti kötelezettségeit.
 6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver- és szoftverberendezésének szükséges karbantartására, vagy harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása.

 

V.

Fizetési feltételek és áruszállítás

 1. Az áruk árát és az áruk adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vevő a következő módszerekkel fizetheti:
 • Készpénz nélküli átutalás az eladó 2901756015/2010 (CZK) vagy 2301469952/2010 (EUR) számú bankszámlájára , amelyet a Fio banknál tartanak.
 • készpénz nélküli fizetési kártya
 • készpénz nélküli átutalás az eladó számlájára a Barion fizetési átjárón keresztül
 • utánvéttel az átadó áruk után,
 • készpénzzel vagy bankkártyával személyes gyűjtemény a letelepedés  
 • készpénzzel vagy bankkártya a személyes gyűjteménye szállítmányok 
 1. A vevő a vételárral együtt köteles megtéríteni az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Hacsak az alábbiakban kifejezetten másként nem jelezzük, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.
 2. Készpénzben történő fizetés esetén a vételár az áru átvételét követően fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül fizetendő.
 3. A fizetési átjárón keresztül történő fizetés esetén a vevő betartja az érintett elektronikus fizetési szolgáltató utasításait.
 4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó bankszámláján.
 5. Az eladó nem követel semmilyen előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. A vételár kifizetése az áru elküldése előtt nem kaució.
 6. Az értékesítés nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát adni a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett bevételt az adóhatóságnál online, műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül nyilvántartásba venni . 
 7. Az árut a vevőhöz szállítják:
 • a megrendelés vevője által megadott címre
 • szállítmány útján a vevő által megadott címre,
 • személyes átvétel az eladó telephelyén 
 1. A szállítási mód megválasztása az árucikkek megrendelése során történik.
 2. Az áruk szállításának költségeit az áruk feladásának és átvételének módjától függően a vevő megrendelésében és az eladó által adott megrendelés visszaigazolásában határozzák meg. Ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az e szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket.   
 3. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vevő köteles az árut átadáskor átvenni. Abban az esetben, ha a vevő részéről okokból szükséges az árut többször vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, ill. egy másik kézbesítési módszerrel kapcsolatos költségek.
 4. Az áru átvétele a fuvarozótól a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíti a fuvarozót. A csomagolás megsértésének megállapítása esetén a küldeménybe való jogosulatlan belépést jelzik, a vevőnek nem kell a szállítmányt átvennie a szállítmánytól.
 5. Az eladó adóügyi dokumentumot - számlát állít ki a vevőnek. Az adóigazolást a vevő e-mail címére küldjük el.
 6. A vevő úgy szerzi meg az áruk tulajdonjogát, hogy megfizeti az áruk teljes vételárát, beleértve a szállítási költségeket is, de először az áru átvételével. Az áru véletlen megsemmisüléséért, megrongálódásáért vagy elvesztéséért a felelősség az áru átvételének időpontjában, vagy abban a pillanatban hárul a vevőre, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut, de ezt nem az adásvételi szerződés megsértésével tette .  

 

 

VI.

A szerződés elállása

 1. Az a vevő, aki fogyasztójaként üzletén kívül kötött adásvételi szerződést, jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.
 2. A szerződéstől való elállás határideje 14 nap
 • az áruk átvételének napjától kezdve,
 • az utolsó áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya többféle áru vagy több rész átadása
 • az első áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya rendszeres ismételt áruszállítás.

 

 

 1. Többek között a vevő nem mondhat le az adásvételi szerződésről:
 • a szolgáltatások nyújtása, amennyiben azokat előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől,
 • olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén, amelynek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amelyek a szerződés felmondásának időszaka alatt fordulhatnak elő,
 • áruk szállítása zárt csomagolásban, amelyet a vevő eltávolított a csomagból, és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni,
 • újságok, folyóiratok vagy magazinok kézbesítése,
 • többi esetben §-ban meghatározott 1837 a Ptk. 
 1. Az elállási időszak betartása érdekében a vevőnek elállási nyilatkozatot kell küldenie az elállási határidőn belül.
 2. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő felhasználhatja az eladó által biztosított elállási űrlapot Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő elküldi az eladó e-mailben vagy szállítási címére, amelyet a jelen feltételek tartalmaznak. Az eladó haladéktalanul megerősíti a vevőnek az űrlap átvételét.  
 3. A szerződéstől elállt vevő köteles a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaadni az árut az eladónak. A vevő viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árukat jellegüknél fogva rendes postai úton nem lehet visszaküldeni.
 4. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaadja neki az összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, amelyeket tőle kapott, ugyanúgy. Az eladó a kapott pénzt más módon csak akkor adja vissza a vevőnek, ha a vevő beleegyezik, és ha nem merül fel további költség.
 5. Ha a vevő úgy döntött, más , mint a legolcsóbb szállítási módok kínált áruk az eladó, az eladó visszatéríti a vevőnek a szállítási költség az áruk mennyisége megfelel a legolcsóbb felajánlott eljárás áruszállítás.
 6. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzeszközöket a vevőnek visszaadni, mielőtt a vevő átadná az árut, vagy bebizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.
 7. A vevőnek sértetlenül, kopás nélkül és szennyeződés nélkül, és ha lehetséges, eredeti csomagolásban kell visszaküldenie az árut az eladónak. Az eladónak jogában áll egyoldalúan beszámítani az áruk kárának megtérítéséhez való jogot a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó jogával.
 8. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a készlet eladása, az áruk hozzáférhetetlensége miatt, vagy amikor az áruk gyártója, importőre vagy szállítója megszakította az áruk gyártását vagy behozatalát. Az eladó a megrendelésben megadott e-mail címen keresztül haladéktalanul tájékoztatja a vevőt, és az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül visszaküldi az összes összeget, beleértve a szerződés alapján tőle kapott szállítási költségeket is, azonos módon vagy módon. a vevő.

 

 

 

VII.

Hibás teljesítési jogok 

 1. Az eladó azt válaszolja a vevőnek, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:
 • az áruk rendelkeznek a felek által elfogadott jellemzőkkel, és megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, vagy amelyekkel a vevő az áru jellegére és reklámozásukra számított,
 • az áruk alkalmasak az eladó által a használatukra kijelölt célra, vagy amelyre általában ilyen típusú árukat használnak,
 • az áruk minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg,
 • az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben vannak, és
 • az áruk megfelelnek a jogi előírások követelményeinek.
 1. Ha a hiba az áru vevő általi kézhezvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, akkor úgy tekintik, hogy az áru az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikkekben fellépő hibákhoz való jogot a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron adtak el olyan hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk szokásos használatukból eredő kopásáért, a használt árucikkekért a hiba mértékének megfelelő hibáért. használja vagy viselje az árut, amikor a vevő átvette ezt, az áru jellegéből adódóan.   
 2. Hiba esetén a vevő panaszt nyújthat be az eladóhoz, és kérheti:
 • új áruk cseréje,
 • áruk javítása,
 • ésszerű kedvezmény a vételárból,
 • visszalép a szerződéstől.
 1. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől,
 • ha az árunak jelentős hibája van,
 • ha a hibát a javítás után megismétlődő hiba nem tudja megfelelően használni,
 • az áru nagyobb számú hibája esetén.
 1. Az eladó köteles elfogadni a panaszt minden olyan létesítményben, ahol a panasz elfogadása lehetséges, vagy a székhelyén vagy a telephelyén. Az eladó köteles írásbeli visszaigazolást adni a vevőnek arról, hogy a vevő mikor élt a joggal, mi a panasz tartalma és milyen panaszkezelési módot igényel a vevő, valamint meg kell erősíteni a vevő kezelésének időpontját és módját. panasz, ideértve a javítás és időtartam megerősítését, vagy írásbeli indoklás, a panasz elutasítása.
 2. Az eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazott azonnal, összetett esetekben három munkanapon belül dönt a panaszról. Ez az időszak nem tartalmazza a hiba szakmai értékeléséhez szükséges termék- vagy szolgáltatástípusnak megfelelő időt. A panaszokat, beleértve a hibák kiküszöbölését, haladéktalanul, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül kell rendezni, hacsak az eladó és a vevő nem állapodik meg hosszabb időszakban. Ennek az időtartamnak a hiábavaló lejárta lényeges szerződésszegésnek minősül, és a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A követelés pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor a vevő akaratának kifejezése (a hibás teljesítéstől való jog gyakorlása) megtörténik az eladóval.
 3. Az eladó írásban tájékoztatja a vevőt a panasz eredményéről.
 4. A hibás teljesítés joga nem a vevőt illeti meg, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a dolog hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.
 5. Indokolt panasz esetén a vevőnek joga van a reklamációval kapcsolatban felmerült, szándékosan felmerült költségek megtérítésére. A vevő ezt a jogát az eladótól a szavatossági idő lejárta után egy hónapon belül gyakorolhatja.
 6. A vevő választhat a panasz módjáról.
 7. hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos szerződő felek jogait és kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv 1914–1925., 2099–2171. És 2161–2144. Szakasza, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.   

 

VIII.

Szállítás

 1. A Szerződő Felek minden írásbeli levelet elektronikus levélben továbbíthatnak egymásnak.
 2. A vevő leveleket küld az eladónak az e feltételekben meghatározott e-mail címre Az eladó leveleket juttat el a vevőhöz az ügyfélfiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címre .  

 

IX.

Peren kívüli vitarendezés

 1. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, IČ: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs, felelős a külföldön az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bírósági rendezése Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen felhasználható az eladó és a vevő közötti viták rendezésére adásvételi szerződés alapján.    
 2. Európai Fogyasztói Központ Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az 524/2013 / EU rendelet szerinti kapcsolattartó pont. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i határozata a fogyasztói viták online rendezéséről, valamint 2006/2004 / EK rendelet és a 2009/22 / EK irányelv (az online fogyasztói online vitarendezésről szóló rendelet) módosításáról.    
 3. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelem engedélyezését az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörén belül végzi. Korlátozott mértékben a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. Sz Törvény betartását is . 

 

X.

Záró rendelkezések

 1. Az eladó és a vevő közötti minden megállapodás a Cseh Köztársaság törvényeivel. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogi szabályozásból eredő jogait.
 2. A vevő vonatkozásában az eladót semmilyen magatartási kódex nem köti az 1826. § (1) bekezdés let. e) pontja. 
 3. Az eladó weboldalának minden joga , különös tekintettel a tartalom szerzői jogaira , beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az eladóra tartozik. Tilos a weboldal vagy annak bármely részének másolása, módosítása vagy egyéb használata az eladó beleegyezése nélkül. 
 4. Az eladó nem vállal felelősséget az internetes áruház harmadik fél általi beavatkozásából eredő hibákért, vagy annak rendeltetésellenes használatának eredményeként. Az online áruház használata során a vevő nem használhat olyan eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé teheti számára vagy harmadik felek számára, hogy beavatkozhassanak vagy használhassák az online áruházat alkotó szoftvert vagy más alkatrészeket, és használhassák az online vagy annak alkatrészeit vagy szoftverét oly módon, hogy az ellentétes legyen a céljával vagy céljával.
 5. A vevő ezennel vállalja a körülmények változásának kockázatát a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében.
 6. Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el. 
 7. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek és feltételek előző verziójának érvényességi ideje alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket.
 8. A szerződési feltételekhez csatolt egy minta nyomtatvány a szerződéstől való elálláshoz.

 

 

Ezek a feltételek 19.03.2021